اعتراض به نظریه کارشناسی در دادگاه


محمدحسین : سلام ! خواستم بدانم بعد از نظر افراد ( خسارت دیده و مصدوم ) نسبت به نظریه کارشناسی چه از جهت مثبت (که همگی موافق باشند ) چه از جهت منفی (که یک نفر مخالف باشد) چقدر طول می کشد که قاضی رای نهایی دهد و دیه پرداخت شود . ممنون ؟ اگر به نظریه کارشناسی اعتراض نشود معمولا در طول یک ماه رای داده می شود . اگر اعتراض شود بستگی به دادگاه دارد . معمولا 1 تا 2 ماه نز به زمان اضافه می شود .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .