تسویه سنوات طبق قانون جدید


سارا قاسمیان : من آبان امسال با شرکت قطع همکاری کردم و هنوز تسویه نشدم . باتوجه به قانون جدید تسویه از شرکت تقاضا کردم طبق قانون جدید بامن تسویه کند . ( ما هرسال در پایان سال تسویه می شدیم). در صورت عدم موافقت شرکت آیا امکان شکایت برای من وجود دارد ؟ بله ! طبق قانون جدید باید تسویه شود.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .