درخواست اعسار و تقسیط برای پرداخت افت قیمت


علی : زیان دیده از من برای دریافت خسارت افت قیمت شکایت کرده است . می خواستم بدانم پروسه اداری به چه شکل هست ؟  اگر من به شورای حل اختلاف مراجعه نکنم نتیجه به چه شکل خواهد بود؟ چند مرتبه می توانم اعتراض بگذارم ؟ آیا اعتراض گذاشتن تغییری روی رای دارد؟ من دانشجو هستم و پرداخت مبلغ برایم مقدور نیست . آیا شورای حل اختلاف می تواند رای به فروش ماشین من بدهد؟ برای اقساط کردن باید چه کار کنم و چه شرایطی دارد ؟
1.      اگر مراجعه نکنید به صورت غیابی رای صادر می شود .
2.      تا 3 مرتبه می توانید اعتراض کنید ولی هزینه اعتراض را باید بدهید که هر دفعه بیشتر می شود .
3.      اگر مقصر تصادفید ممکن است فقط مبلغ افت قیمت کمی تغییر کند ولی مبلغ را باید بدهید.
4.      معمولا رای به فروش ماشین داده نمی شود .
5.      بهتر است در همان مرحله اول و بعد از گرفتن رای درخواست اعسار و تقسیط مبلغ را دهید .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .