شکایت بابت حق بیمه سال های گذشته


مهدی مالکانه : سلام ! من حدود پانزده سال پیش یکی از آشنایان کار کردم و بیمه نشدم . به تازگی خودم را بیمه کرده ام . آیا این امکان دارد که عقب افتادگی این سالها را بتوانم به طریقی جبران کنم ؟ من شنیده ام با شکایت از کارفرما این شرایط وجود دارد و این که مشکلی برای کارفرما به وجود می آید یا خیر و ایشان مشمول جریمه خواهند بود ؟ اگر هست چه میزان ؟ ممنونم ؟
1.      شما باید از کارفرما به اداره کار شکایت کنید و در صورت داشتن مدارک رای بگیرید . معمولا به این سادگی رای داده نمی شود و معمولا بیشتر از 5 سال رای نمی دهند .
2.      در صورت تائید در اداره کار ، کمیته احراز اشتغال شعبه تامین اجتماعی باید رای اداره کار را تائید کند .
3.      در صورت تائید در شعبه تامین اجتماعی ، شعبه حق بیمه را به صورت 2 برابر حداقل بیمه برای هر ماه محاسبه می کند . یعنی حدود 1 میلیون تومان ماهانه !

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .