مرخصی زایمان 6 ماه است یا 9 ماه ؟


کامران: برای شکایت از تامین اجتماعی برای افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه فرم برگه دادخواست بدوی را از سایت دیوان دریافت کردم ولی در نحوه پر کردن فرم و همچنین مدارک لازم مشکل دارم. آیا باید از شعبه تامین اجتماعی شکایت کنم یا از سازمان تامین اجتماعی؟ پزشک هم گواهی استراحت ۹ ماه داده و کارفرما هم با مرخصی ۹ ماه موافق است ولی کارشناس شعبه تامین اجتماعی قبول نکرد و گفت اگه سه ماه رو می خواهی اضافه بشود باید دیوان شکایت کنی؟!لطفا راهنمایی بفرمایید چطور برگه شکایت را پر کنم و چه مدارکی ارسال کنم که ترتیب اثر داده بشود ؟
1.     شنیده ام که مدیرعامل سازمان 9 ماه مرخصی زایمان را قبول کرده است و دیگر نیازی به شکایت از دیوان عدالت اداری نیست.
2.     باید از شعبه تامین اجتماعی شکایت کنید.
3.     مدرک خاصی نمی خواهد . آنقدر در این مورد شکایت شده است که شعب دیوان چشم بسته رای می دهند . درخواست تان را الزام شعبه تامین اجتماعی به برقراری 9 ماه مرخصی زایمان به جای 6 ماه قرار دهید و لیست بیمه تان را نیز ضمیمه کنید به همراه گواهی پزشک مبنی بر زمان زایمان

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .