افزایش مستمری تامین اجتماعی در سال 99


زیبایی : سلام آقای نصر ! دو سوال داشتم :
1.     آیا سال جدید کسی که مستمر بگیر هست یعنی ازکار افتادگی کلی می گیرد حقوقش چقدر می شود ؟
2.     آیا ما که مستمری بگیر هستیم همسان سازی سال جدید شامل ما می شود حقوق پایین می رود بالا چقدر می شود ؟ لطفا توضیح با تشکر ! آقای نصر ؟
پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است :
1.     حقوقش براساس افزایش اعلامی دولت افزایش می یابد .
2.     حقوق افزایش می یابد اما همسان سازی به معنای دریافت حقوق متناسب با سال های بیمه پردازی است که برای ازکارافتادگی چون سابقه شان معمولا کمتر است افزایشی از این نظر داده نمی شود.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .