مبلغ نفقه زن در سال 99


خسروی : مبلغ نفقه زن در سال 99 حداقل و حداکثر چقدر است ؟ نفقه مبلغ ثابتی نیست و با توجه به شرایط زوجه توسه کارشناس دادگستری تعیین می شود. البته نرخ تورم سالیانه بر روی آن تاثیر دارد.


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود