جدول مالیات بر حقوق سال 99


جدول محاسبه مالیات بر حقوق در سال 99 را می خواستم ؟
1.     تا مجموع دریافتی 3 میلیون تومان در ماه معاف از مالیات
2.     از مجموع دریافتی 3 میلیون تومان تا 7 میلیون و 500 هزار تومان : مالیات 10 درصدی  بر روی مازاد 3 میلیون تومان
3.     از مجموع دریافتی 7 میلیون و 500 هزار تومان  تا 10 میلیون و 500 هزار تومان : مالیات 10 درصدی بر روی مازاد 3 میلیون تومان و مالیات 15 درصدی بر روز مازاد 7 میلیون و 500 هزار تومان
4.     از مجموع دریافتی 10 میلیون و 500 هزار تومان  تا 15 میلیون تومان : مالیات 10 درصدی بر روی مازاد 3 میلیون تومان و مالیات 15 درصدی بر روز مازاد 7 میلیون و 500 هزار تومان و مالیات 20 درصدی بر روی مازاد 10 میلیون تومان
5.     از مجموع دریافتی 15 میلیون تومان  تا 25 میلیون تومان : مالیات 10 درصدی بر روی مازاد 3 میلیون تومان و مالیات 15 درصدی بر روز مازاد 7 میلیون و 500 هزار تومان و مالیات 20 درصدی بر روی مازاد 10 میلیون تومان و مالیات 25 درصدی بر روز مازاد 25 میلیون تومان

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .