سن بازنشستگی در سال 99


سعید : سن بازنشستگی در سال 99 چند سالگی است ؟ سن بازنشستگی در سال 99 هیچ فرقی با سال های دیگر نکرده است .
1.     سن بازنشستگی مردان 50 سال سن و 30 سال سابقه و یا 35 سال سابقه بدون شرط سنی و یا 20 سال سابقه و 60 سال سن است .
2.     سن بازنشستگی زنان 45 سال سن و 30 سال سابقه و یا 35 سال سابقه بدون شرط سنی و یا 20 سال سابقه و 55 سال سن است.
3.     خانم ها به شرط کار در مشاغل مشمول قانون کار با 20 سال سابقه و 42 سال سن می توانند بازنشسته شوند.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .