محاسبه آنلاین دیه سال 99


پیمان جاهدی: سلام قربان! این جواب پزشکی قانونی که داده به هر کس هم می گویم در جواب می گوید قاضی باید تعیین کند! من می خواهم حداقلی دیه را بدانم دقیق هم نشد ایراد نداره خیلی مهمه برام !
1.     کبودی پلک فوقانی و تحتانی چشم راست و چپ، لب فوقانی، قدام گردن، قدام شانه راست و چپ، قدام میان قفسه سینه، قدام بازوی راست، کتف راست و چپ، زیر کتف چپ و خلف ساعد چپ و گردن
2.     خراشیدگی حارصه : خلف آرنج راست و چپ
3.     جراحت دامیه : مخاط لب تحتانی مشهود به جسم سخت ممنون ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.     مجموعا 2.55 درصد دیه کامل معادل 8 میلیون و 415 هزار تومان به نرخ دیه سال 99
2.     مجموعا 1 درصد دیه کامل معادل 3 میلیون و 300 هزار تومان به نرخ دیه سال 99
3.     2 درصد دیه کامل معادل 6 میلیون و 600 هزار تومان به نرخ دیه سال 99

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .