کسر کار سال 99


مجتهدزاده : نحوه محاسبه کسر کار سال 99 به چه صورت است ؟ کسر کار را باید براساس حقوق محاسبه کرد به گونه ایکه هر 44 ساعت ساعت کار هفت روز کاری محسوب  می شود . اگر براساس حداقل حقوق محاسبه شود باید منتظر حداقل های حقوق بمانید که در اواسط فروردین ماه اعلام می گردد . حدس من این است که حدود 20 درصد افزایش دستمزد داشته باشیم.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .