چگونگی پرداخت خسارت وقتی بیمه منحل شود ؟


جوانمرد : من شکایتی از بیمه ... دارم ! با توجه به ورشکستگی بیمه... و در حال منحل شدن این شرکت، اگر شکایت من حدودا یک سال دیگر طول بکش تا حکم صادر بشود و شرکت بیمه فوق منحل بشود تکلیف ما چی می شود ؟ تمامی بیمه ها توسط بیمه مرکزی بیمه اتکایی می شوند . اگر بیمه منحل شود معمولا بیمه مرکزی از طریق یکی از بیمه های زیرمجموعه (که معمولا بیمه ایران است) خسارت را پرداخت می کند.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .