آیا مستمری بازنشستگی به نوه می رسد ؟


نگین : اگر نوه دارای معلولیت شدید باشد مستمری بازمانده به نوه می رسد ؟ نه ! مستمری در هیچ صورتی به نوه نمی رسد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .