درخواست اعاده دادرسی


محمدرضا صالحی: با سلام مجدد! در خصوص سوالم خواستم به مختصر توضیح دهم که سردفتر طی گزارشی به دادستان اعلام کرده کپی سندی که پیوست گزارش شده جعلی می باشد. دادستان هم بدون توجه راسا دستور جلب داد. ما را سه شب در آگاهی نگه داشتند، من اول منکر شدم ولی دیدم قصد شکنجه دارند اقرار کردم کار من است.
متهم دیگر هم گفت آره کار وی یعنی من می باشد. به هرحال با وثیقه آزاد شدم.در دادگاه انکار کردم و گفتم قضیه چنین بوده که مجبور به اقرارشدم. در ثانی شاکی سندجعلی را بیاورد بفرستید کارشناسی نظر دهد کار من بوده است. دادگاه قرار رفع نقض صادر کرد و این قرار به مذاق بازپرس خوش نیامد بجای رفع نقض پرونده یه کلک قضایی زد.
متهم دومی پرونده جعل با شکایت اداره دولتی در شعبه دادسرا داشت. بازپرس آن پرونده را خواست و مدارک آنرا ضمیمه پرونده کرد فرستاد شعبه! حالا چه صحبتی با قاضی کرد نمی دانم. قاضی هم آمد مرا محکوم کرد. با توجه به اقرار بنده و اظهارات متهم دیگر را بعنوان مطلع قرارداد.
بنده اعتراض کردم! در تجدیدنظر نماینده اداره آمده بود تعجب کردم چون سمتی در پرونده نداشتند. به هرحال در جلسه شرح دادم ماوقع را و قاضی هم گفت اصل سند را استعلام می کنم و نامه زد به اداره کل ! آنها هم گفتند مدارک را که خواستید ارتباطی به پرونده فعلی ندارد. برای پرونده فلان شعبه می باشد ولی به دستور شما مدارک را ارسال می کنیم. قاضی هم بدون دقت نظر با رویت اصل اسناد در رای خود رای را تایید می کند مثل اکثر رای های تجدیدنظر در دو خط نوشته ایراد و اعتراض موجهی برای نقض دادنامه ارائه نشده و رای صادره را ابرام می نماید.
فقط همین است! رای تجدیدنظر ازطرفی اصلا شاکی اصلی در هیچیک از جلسات نیامد و اصل را ارائه نداد و اداره مذکور اصلا سمتی ندارد. حال تکلیف چیست؟! ماندم چکار کنم؟ نه کارشناسی نه اصل سند جعلی نه شهودی! اقرار من هم که زوری بوده که اول نقض شد ولی بعد تایید شد این بود شرح خلاصه ماجرا ؟
دقیق مطالبتان را دو بار خواندم . تنها راهی که دارید درخواست اعاده دادرسی دادگاه تجدید نظر است بابت وجود شاکی غیر مرتبط در پرونده . همین ! اگر 20 روز نگذشته است به همین صورت اعتراض کنید . البته اگر مدعی هستید بازپرس با قاضی تبانی کرده است احتمال اینکه درخواست اعاده دادرسی پذیرفته نشود زیاد است.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .