وظایف مقصر حادثه برای پرداخت دیه توسط بیمه


شهروز : من مقصر تصادف جرحی هستم و بعد از رای نهایی دادگاه ، بخش اجرای احکام مدارکی داد که به بیمه تحویل دادم و قبل از آن هم در بیمه تشکیل پرونده داده بودم .
آیا کار من تمام شده است و من دیگر نیاز به پیگیری ندارم ؟آیا مبلغ جریمه ای که بیمه از مقصر می گیره به من اعلام می شود و چطور از من می گیرند ؟ من ماشینو فروختم ؟  نه ! باید فرانشیز را هم پرداخت کنید . تا فرانشیز پرداخت نشود بیمه دیه را به مقصر پرداخت نمی کند .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .