قطع مستمری بازمانده با ازدواج


امین : اگر یک دختر معلول خفیف مستمری بگیر بازمانده باشد ازدواج کند مستمری بازمانده قطع می شود ؟ بله ! قطع می شود.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .