دریافت مستمری معلولیت از ارتش


وزیری : من در حین خدمت سربازی دچار سانحه شدم که بهم ۱۶ درصد نقض عضو تعلق گرفت و از طریق دادسرای نظامی پیگیری کردم حکم در حال اجرا است.سوال بنده:
می توانم بایت این نقص عضو از یگان خدمتی ارتش مستمری بگیرم ؟ باید چه مراحلی را طی کنم ؟نقص عضو را هم پزشکی قانونی و کمیسیون ماده صد ارتش تایید کردند ؟   نه ! با این درصد مستمری تعلق نمی گیرد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .