آیا مرخصی منفی باید در پایان سال تسویه گردد ؟


شهرام : آیا قانونی وجود دارد که بشود به کارفرما اعلام کرد که " مرخصی منفی " را باید در پایان سال یا خاتمه خدمت تسویه کرد ؟ مورد دیگه اینکه پرسنل روزانه با ساعت ناهار و نماز حدود 8 ساعت و نیم  کار می کند و مرخصی هم براساس 8 ساعت و نیم کار روزانه است ! آیا چنین کاری درست است  ؟
1.     کارفرما می تواند مرخصی منفی را حساب نکند و به حساب سال بعد بگذارد اما این حق را دارد که به ازاء هر روز ، 6 ساعت و 15 دقیقه از حقوق هر فرد کسر کند (در صورت 6 روز کار در هفته بدون اضافه کاری).
2.     باید 0.5 ساعت برای نهار و نماز در نظر گرفته شود . بقیه ساعات کاری مفید است . 

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .