شکایت بابت جعل امضاء


علی محمد محمدی : با سلام و احترام ! اینجانب از شخصی به اتهام افترا شکایت نموده بودم . پرونده با صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی به دادگاه فرستاده شد . پس از تعیین وقت رسیدگی ابلاغیه صادر شده بود و متهم پرونده با معرفی شخص دیگری به جای بنده توانسته بود در دفتر دادگاه ابلاغیه را بگیرد .
یعنی همزمان در دفتر دادگاه ابلاغیه متهم به خودش تحویل شده و ابلاغیه بنده نیز به شخص دیگری که خود را بجای بنده معرفی می کند ابلاغ می شود.در نتیجه جلسه رسیدگی بدون حضور بنده برگزار شده و نتوانستم دلایل و شهود خود را ارایه کنم و دادگاه نیز متهم را برائت کرده و رای صادره نیز حضوری محسوب شده است :
1.     آیا مدیر دفتر حق دارد ابلاغیه را در دفتر شعبه به طرفین ابلاغ کند آیا نباید کارت شناسایی را درخواست و رویت کند . اگر اینکار را نکرده باشد آیا تخلف محسوب می شود و در پرونده موثر خواهد بود ؟
2.     از طرفی هم حتی رای صادره نیز به بنده ابلاغ نشده است.چون در سامانه مدیریت پرونده قضایی نیز آخرین اقدامی که صورت گرفته نوشته که رای شماره فلان در مورخ فلان برای ابلاغ به شاکی صادر شده است اما نتیجه ابلاغ را ننوشته که رای ابلاغ شده یا نشده است . فکر کنم با مدیر دفتر تبانی کردند.حال اگر رای ابلاغ نشده بود آیا می توان رای را گرفت و در اینصورت از همان روز 20روز وقت اعتراض دارم یا نه ؟ ولی اگر رای ابلاغ شده بود باید چکار کرد چون ابلاغیه و رای هر دو به کس دیگری ابلاغ شده است.اگر رای هم مانند ابلاغیه در دفتر شعبه ابلاغ شده بود می توان از مدیر دفتر به اتهام تبانی شکایت کنم ؟
3.     آیا باید شکایت دیگری بکنم مبنی بر اینکه با جعل عنوان و جعل امضا ابلاغیه ها را گرفتند یا از قاضی شعبه بخواهم دوباره رسیدگی کند یا رای را دوباره ابلاغ کند تا بنده اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمایم به طور کلی در اینگونه موارد چه راه قانونی وجود دارد برای رسیدگی مجدد به شکایت بنده از متهم ؟
پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است :
1.     در صورتیکه احراز هویت واقع صورت پذیرد می تواند ابلاغ کند  . اگر مدارک را ندیده باشد تخلف کرده است و می توانید بر علیه وی شکایت کرده و درخواست برگزاری مجدد ادگاه را بدهید.
2.     رای را از طریق سامانه ثنا می توانید بگیرید و این به معنای ابلاغ قانونی است . از زمان ابلاغ رای 20 روز مهلت اعرتاض دارید . به نظر من به شعبه مورد نظر مراجعه کرده و درخواست ابلاغ رای را بکنید .
3.     اگر وقت اعتراض دارید اعتراض کنید و همچنین بابت جعل عنوان و جعل امضاء حتما شکایت کنید . اگر وقت اعتراض نمانده است بابت جعل عنوان و جعل امضاء شکایت کنید و درخواست برگزاری مجدد دادگاه بدوی را داشته باشید.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .