پیگیری دیه مربوط به سال های گذشته


پژمان: در رابطه با دیه که با توجه به قطعی شدن رای دادگاه در سال 91 و پرداخت بیمه به سال 90 بوده است و اینکه قبل از دریافت و عدم علم به موضوع در دفترخانه به ضارب در برابر پرداخت دیه کامل رضایت داده شده است. آیا موضوع اکنون قابل پیگیری می باشد؟
با تشکر ! اگر قابل پیگیری می باشد به چه طریق و چگونه هزینه دادرسی محاسبه می شود بستگی به متن رضایتنامه تان دارد . اگر رضایت داده اید و عین مبلغ را نوشته اید یا اینکه گفته اید دیه را دریافت کرده و دیگر شکایتی ندارید بعید است بتوان به نتیجه رسید. اگر موضوع قابل پیگیری باشد باید به همان اجرای احکام دادگاه مربوطه مراجعه کنید.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .