دیه خردشدگی با عیب درمان شده


امیر: باسلام! 4/29  ماشین پیچید جلوم، با موتور خوردم زمین و مقصر شناخته شدم. ناحیه درشت نی و نازک نی ساق پایم دچار خردشدگی شد. پلاتین گذاشتند. پزشک قانونی دوبار معاینه انجام داد. نظریه آخر نوشته:
1.     خرد شدگی ثلث فوقانی استخوانهای درشت نی و نازک نی هر دو معیوب التیام یافته
2.     ارش آسیب نسج نرم زانوی چپ به دنبال جراحی به میزان 3% دیه کامل انسان
3.     به دلیل محدودیت حرکتی و آسیب سطح مفصلی دچار نقص عضو در اندام تحتانی چپ شده که ارش آن 6% دیه کامل انسان تعیین می گردد.
4.     سایر موارد دیه مقدر دارد. می خواستم بپرسم میزان دیه که تعلق می گیرد مبلغش چقدر است؟! سپاسگزارم از پاسخ شما ؟
ده آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.     مجموعا 3/1 دیه کامل معادل 110 میلیون تومان
2.     3 درصد دیه کامل معادل 9 میلیون و 900 هزار تومان
3.     6 درصد دیه کامل معادل 19 میلیون و 800 هزار تومان

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .