پرداخت هزینه پروتز زانو با بیمه تامین اجتماعی


شهین آرام فر : آیا فردی که بیمه اختیاری است و به مدت ۲۳ سال سابقه پرداخت حق بیمه سازمان مربوطه و می خواهد تعویض مفصل زانو انجام دهد پروتز استفاده نماید .آیا تامین اجتماعی هزینه  هر دو پا را می دهد یا یک پا و اگر یک پا را الان از کمک هزینه پروتز استفاده نمایم و سال دیگر هم می توانم  برای بار دوم هم تعویض مفصل را برای پای دیگر هم استفاده نمایم .با تشکر ؟ سقف دارد و تا سقف معینی می توان پرداخت کرد . تا 5 میلیون تومان بود اگر اشتباه نکنم . هزینه پروتز زانو فقط یک بار قابل پرداخت است.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .