دریافت مفاصا حساب تامین اجتماعی بعد از پایان اقساط


f.Shilan : سلام ! اگر بیمه پرداخت نشده کارگر را اقساطی کنیم قبل از پایان اقساط بیمه ،  مفاصاحساب را از تامین اجتماعی می توانیم بگیریم یا باید تا پرداخت آخرین قسط برای دریافت مفاصاحساب صبر کنیم ؟ نه ! باید اقساط را کامل پرداخت کنید .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .