بیمه بیکاری کارگران ساختمانی


عباسی : کارگر ساختمانی هستم . ۷ ماه پیش سر ساختمان دستم شکست و از آن موقع تا حالا بیکار هستم. چه طوری می توانم بیمه بیکاری بگیرم. حدودا ۵ سال بیمه کارگران ساختمانی هستم ؟بیمه بیکاری به کارگران ساختمانی که بیمه کارگران ساختمانی دارند تعلق نمی گیرد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .