آیا به عابر پیاده مقصر حادثه دیه تعلق می گیرد ؟


صفری : آیا اگر عابر در زیر پل عابر پیاده تصادف کند دیه تعلق می گیرد ؟ در هر صورت دیه تعلق می گیرد حتی اگر مقصر باشد مطابق با ماده 26 قانون تخلفات رانندگی و شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارات بدنی باید پرداخت کند . البته چون عابر در این حالت به صورت کامل یا درصدی مقصر است در صورت مقصر بودن عابر پیاده ، مسئولیت کیفری متوجه مقصر حادثه نمی باشد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .