عیدی و سنوات کارگر پورسانتی


الهام دیندار: من کارمند پورسانتی و تمام وقت آژانس هواپیمایی با بیمه هستم . با توجه به اینکه قرارداد کاری ندارم آیا عیدی و سنوات به من تعلق می گیرد ؟ بله ! شما در قبال کارتان به صورت پورسانتی دستمزد از کارفرما می گیرید. بله عیدی و سنوات به شما تعلق می گیرد و میانگین دریافتی 3 ماه آخرتان باید مبنای پرداختی عیدی و سنوات به شما باشد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .