آیا مستمری بنیاد شهید به نامادری تعلق می گیرد ؟


ادریس ویسی : آقایی یکی از فرزندان ذکور خود را در حین انجام خدمت سربازی از دست می دهد(در حین انجام خدمت کشته می شود) و برای پدر مستمری برقرار می شود و پدر بعد از چند سال فوت می نماید. آیا این مستمری به همسر مرد باتوجه به این که نامادری سرباز بوده و سرباز مادر خود را در کودکی از دست داده است قابل پرداخت است؟ چون سازمان این مستمری را بعد از فوت پدر سرباز قطع کرده است ؟ متاسفانه تعلق نمی گیرد . باید مادر واقعی باشد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .