دریافت اجرت المثل


حسن: یک منزل ارثیه از پدر و مادرم به جا مانده که دو تن از وراث بدون اجازه از سایرین در آن زندگی می کنند که یکی از آنها خود خانه شخصی دارد. نه حاضر به فروش خانه هستند و نه به بقیه وراث اجازه ورود به ملک را می دهند.
1.     بنده به عنوان یکی از وراث به لحاظ قانونی می توانم بروم و مثل آنها در آن خانه زندگی کنم چون مستاجر هستم؟
2.     می توان اجرت المثل از آنها گرفت؟
3.     تکلیف وسایل مادرم که در خانه هست چه می شود؟
4.      تشریفات قانونی برای فروش خانه چه مدت زمان می برد؟
5.     هزینه های دادگاه بین تمام وراث تقسیم می شود یا کسی که دادخواست داده است ؟
پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است :
1.     بله! می توانید.
2.     بله! می توانید. حق شماست.
3.     برای همه است. می توانید درخواست مهر و موم دهید.
4.     باید درخواست تقسیم ترکه دهید. معمولا 6 ماه هرچند دقیق نمی توان گفت.
5.     کسی که دادخواست می دهد باید پرداخت کند. البته می توانید بعدا از تمامی وراث سهم شان را طلب کنید.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .