ازکارافتادگی کارگران تامین اجتماعی در کمیسیون پزشکی


سودا سارمی : در حادثه ناشی از کار کارگر دچار حادثه شده است.کارگر بیمه تامین اجتماعی نداشت اما رفته سازمان و دنبال از کارافتادگی هست. آیا حق بیمه ای که هنگامه دریافت جواز ساختمان به حساب تامین اجتماعی واریز شده می تواند کارفرما رو نجات بده؟ اصلا کارایی این واریزی به بیمه چه فایده ای دارد. کارگر اگر از کار افتاده بشه آیا کارفرما باید مطالبات رو بده یا بیمه اجتماعی؟
1.     بستگی دارد کارگر بیمه تامین اجتماعی داشته باشد یا نه ! اگر نداشته باشد اصلا نمی تواند درخواست ازکارافتادگی دهد . صرفا می تواند از درمان تامین اجتماعی استفاده کند.
2.     حق بیمه شما برای بیمه شدن کارگران ساختمانی استفاده می شود که مدرک فنی و حرفه ای دارند و معاینات ابتدائی تامین اجتماعی را انجام دهند.
3.     اگر کارگر بیمه داشته باشد و ازکارافتاده شود شما طبق مواد 66 و 90 قانون تامین اجتماعی با توجه به میزان تقصیرتان جریمه می شوید و مبلغ جریمه هم بسیار زیاد می باشد. مستمری هم توسط تامین اجتماعی پرداخت می شود.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .