دریافت هزینه درمان در خارج از کشور از بیمه درمان تکمیلی


کاظمی : آیا بیمه تکمیلی هزینه های درمان در خارج ایران را پرداخت می کند ؟  باید مدارک هزینه هایی را که کرده اید در سفارت یا کنسولگری ایران در  آن کشور به تایئد برسانید و سپس به شعب بیمه تان در داخل کشور مراجعه کنید . در صورتیکه طبق قرارداد باشد با تعرفه ایران پرداخت می شود . دقت کنید با تعرفه ایران پرداخت می شود.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .