سنوات به چه کسی می رسد؟


آیا سنوات شخص مجرد که مادر پیر و خواهر و برادر دارد آیا فقط به مادر می رسد یا به خواهر و برادر نیز می رسد؟ اگر منظورتان این است که فرد مورد نظر خدای ناکرده فوت کرده است مبلغ مورد نظر طبق قانون ارث فقط به مادر می رسد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .