انتقال تمامی اموال به یکی از فرزندان قبل از فوت


فرانک: اگر مادر در زمان حیات کل اموال خود را در دفترخانه اسناد رسمی در سن 81 سالگی به نام یکی از دخترانش کند(بدون مبایعه نامه) ، آیا دیگر خواهران و برادران می توانند از ایشان یا خواهرشان شکایت کنند ؟  نمی توان شکایت کرد مگر اینکه ثابت کنید مجبور بوده است یا تعادل روحی نداشته است . هر کس می تواند در زمان زنده بودن اموالش را به هرکسی ببخشد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .