آیا حق بیمه بیکاری من پرداخت شده است ؟


سادات : بمدت 10 ماه جایی کار کردم و کارفرما بیمه اجباری برایم رد کرد و الان اونجا کار نمی کنم . حالا چجوری بفهمم که حق بیمه بیکاری هم رد کرده یا نه ؟  اگر حق بیمه رد شده باشد قطعا حق بیمه بیکاری هم وصل شده است چون تامین اجتماعی خودش حق بیمه را به ماخذ 30 درصد وصول می کند که بیمه بیکاری را نیز در بر می گیرد. بهتر است سابقه بیمه تان را از طریق سایت ببینید . اگر سابقه موجود باشد بیمه بیکاری آن هم پرداخت شده است.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .