عدم ذخیره مرخصی توسط کارفرما در پایان سال


پروین امیدی : ما در یک شرکت خصوصی مشغول به کار می‌باشیم . آیا شرکت می‌تواند از ذخیره تا ۹ روز مرخصی باقیمانده در آخر سال سر باز زند ؟ کارفرمای الزام به ذخیرهی ۹ روز از مرخصی باقیمانده را مختص شرکت‌های دولتی دانسته و تصور ایشان این است که ایشان ملزم به رعایت این امر نیستند ؟ قانونا باید ذخیره کرد و اگر کارفرما مخالفت کرد تصمیم با اداره کار است که معمولا به نفع کارگر رای می دهد. ذخیره 9 روز مرخصی در قانون کار وجود دارد و ایشان نمی تواند به صورت شخصی ان را تغییر دهد.


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .