آیا شوهر می تواند مانع تحصیل همسر خود شود ؟


فرامرزی : به نظر می رسد قانون در مواردی یا شرع اسلام مطابقت ندارد.مثلا این که در شرع خروج زوجه بدون اجازه زوج از منزل منع شده است هرچند که در قانون گفته شده است زن باید از شوهر خود تمیکن نماید. به این نتیجه رسیدم که اگر زوجه قصد ادامه تحصیل داشته باشد مثلا قصد گرفتن مدرک ارشد را داشته باشد زوج نمی تواند ممانعت کند. آیا این تناقض بین قانون و شرع نیست ؟ براساس قانون 975 قانون مدنی امکان چنین کاری نیست و ایشان می تواند از حق تحصیل خود استفاده کند.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .