دیه فاسد روئیدن ناخن


شیروانی : اگر بند انگشت قطع شود به طوری که ناخن ناقص و فاسد بروید میزان دیه چقدر می شود ؟ بابت بند انگشت 1/30 دیه کامل تعلق می گیرد معادل 9 میلیون تومان . بابت ناخن هم 1 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .