آیا خسارت تاخیر در تادیه تعلق می گیرد ؟


سید رضا احمدزاده : با سلام ! بنده از شخصی مبلغ 50000000تومان طلب دارم که طی رسید عادی مقرر بو د94/9/30 آنرا پرداخت کند.  پس از سر رسید بنا به دلایلی به وی یکسال دیگه مهلت دادم که در صورت پرداخت خسارت تاخیر تادیه نپردازد ولی اگر ظرف یکسال نداد خسارت تاخیر تادیه هم دارد و ظهر رسید نوشتیم:
"با توافق طرفین مقرر گردید تا مدت یکسال پس از سررسید یعنی تا مورخ95/9/30 خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 50000000تومان پرداخت نشود تا مدت یکسال دیر کرد تعلق نخواهد گرفت" . ولی پس از مدت یکسال هم مبلغ را نداد . حالا با اینکه توافق کرده بودیم تا یکسال اگر پرداخت کرد خسارت تاخیر تادیه ندارد اگر بیشتر از یکسال شد خسارت را باید بپردازد.توافق ما اینگونه بود که عرض کردم .
حال با توجه به نوشته ظهر رسید و مفهوم و منطق آن آیا برای خسارت تاخیر تادیه مشکلی به وجود می‌آید یا نه. ضمن اینکه با توجه به نوشته (تا یکسال پس از سررسید خسارت تاخیر تادیه پرداخت نشود ) اگر از این جمله مفهوم مخالف بگیریم:یعنی بعد از یکسال خسارت تاخیر تادیه پرداخت میشود آیا درصورت ارائه دادخواست خسارت تاخیر تادیه محاسبه می شود یا نه و در صورت محاسبه از کی محاسبه می شود از94/9/30 یا از95/9/30 ؟
دیرکرد تعلق می گیرد و از همان سال 94 محاسبه می شود.


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .