بازپس گیری حق بیمه از تامین اجتماعی


علی حاج کزازی : ضمن عرض سلام مجدد و تشکر از زحمات و توجهات عزیزان بزرگوار ! در بازرسی هایی که سازمان تامین اجتماعی از کارگاهها و واحدها بعمل میاره نسخه ای از گزارش بازرسی را هم به نماینده یا کارفرما تحویل می دادند.  حالا در گزارشی در سال87 اسم بنده درج شده ولی در سیستم برنامه ای سازمان درج نشده است.
قرار شد اصل گزارش را برای تطبیق ارائه دهند ولی اصل برگه گزارش بازرسی بیمه هم برای تطبیق در سازمان نیست .شماره و تاریخ گزارش را هم سازمان قبول دارد ولی اعلام کرده اسم کارگر در گزارش نیست ولی در کپی برگه گزارش که من دارم اسم من هست و اصل آنهم برای تطبیق پیدا نمی شود . حال سوابق بنده چه می شود ؟ اگر سازمان اصل گزارش بازرسی را ارائه ندهد آیا سوابق بنده حساب می شود یا خیر ؟ وقتی گزارش گم شده است ، شعبه بیمه چگونه ادعا می کند اسم شما نیست ؟! تمامی گزارشات بازرسی و تمامی مدارک چند سال قبل به طور کامل در سیستم اسکن شدند . کمی عجیب است ! سوابق شما قطعا حساب می شود چون شما در لیست دیگر بوده اید . سوابق هم به صورت 60 روزه برای یک ماه هیچگاه حساب نمی شود . شما باید مدارک پرداخت حق بیمه را ارائه کنید تا بتوانید حق بیمه مربوطه را مسترد کنید .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .