تعیین سرعت خودرو از طریق خط ترمز


فریبا احمدی : سلام خسته نباشید! وقت بخیر! بنده تصادف کردم با موتورسیکلت و موتور سیکلت ده متر خط ترمز داشته است. از پشت برخورد کرده به ماشین بنده! افسر راهنمایی می گویند که خط ترمز گذاشتم تو فرمول و سرعت موتور ۴۰ بوده است. می خواستم فرمول نحوه محاسبه سرعت با خط ترمز را بدانم با تشکر ؟ سرعت از فرمول L=v^2/2a
محاسبه می شود که در اداره راهنمایی و رانندگی نیز استفاده میشود به این صورت که شتاب(a) برای هر ماشینی معین ومشخص است (از طرف شرکت سازنده) و خط ترمز نیز مشخص است (L) مامور راهنمایی و رانندگی نیز از آن استفاده می کند و سرعت خودرو را محاسبه می کند و آن وقت می گوید که سرعت خودرو مجاز بوده است یا نه.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .