دیه پارگی دیسک


رضا دانشور  : درتصادف پارگی دیسک ۴.۵ به همراه مشکل استرس و نگرانی پس ازحادثه داشته ام . دیه آن چقدر است ؟ پارگی دیسک ارش دارد . حدود 5 درصد دیه کامل . معمولا بابت استرس حادثه دیه در نظر گرفته نمی شود.


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .