تهاتر دیه


عباس اسدی : با پسر و پدری دعوا کردم. پدرش از من شکایت کرده و ۳/۵ درصد دیه بریدند . من از پسرش شکایت کردم و ۵/۵ درصد دیه بریدند. آیا می شود دیه را از اون کم کرد و مابه التفاوتش را گرفت و تهاتر کرد؟ یا هر کی باید جدا پرداخت کنه؟ در حکم هم درج شده که یک دعوا بوده ممنون ؟ بله ! می توانید با توافق و نوشتن صلح نامه و امضای طرفین تهاتر کنید.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .