دیه پارگی ریه


محمد محمدی : در طی یک حادثه کار دچار صدمات زیر شدم :
1.     شکستگی کتف راست
2.     شکستگی بینی
3.     خراشیدگی های عمیق شکم و سینه
4.      ریختن ۲ سانت از جلو موی سر و ۲ سانت کف سر در اثر ساییدگی و شکستن سر
5.     شکستگی دنده های ۶ و ۷ و ۸ و ۹ غیر محیط بر قلب
6.     پارگی ریه سمت راست براثر فرورفتن دنده ها در آن و کاهش حجم ریه ! حال در صدد پیگیری شکایت هستم . خواستم بدانم دیه آنها چقدر می شود که شاید بصورت توافقی با کارفرما بتوانم کنار بیایم ؟ سپاس ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.     4 درصد دیه کامل معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان
2.     4 درصد دیه کامل معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان
3.     بستگی به تعداد خراشیدگی و عمق آن دارد . هر کدام از 1 درصد دیه کامل به بالا
4.     هر درصد ریختن مو 1 درصد دیه دارد معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان
5.     4 درصد دیه کامل معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان
6.     ارش دارد . بین 5 تا 10 درصد دیه کامل

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .