آیا بیمه بیکاری به بیمه هنرمندان و نویسندگان تعلق می گیرد ؟


دریا: با سلام ! بیمه بیکاری شامل مهدکودکها هم می شود ؟ بنده بیمه هنرمندان ونویسندگان هستم.  از اول اسفندبه دلیله بیماری کرونا مدیرمان بدون حقوق تعطیل کرده است .حتی حق بیمه هم برای پرداخت ندارم ؟ اگر بیمه اجباری در مهد کودک برایتان پرداخت می شده است بیمه بیکاری به شما تعلق می گیرد ولی اگر بیمه تان بیمه هنرمندان و نویسندگان است به شما تعلق نمی گیرد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .