مجازت حبس برای مهریه


قرنی: سلام! اگر شوهر مالی نداشته باشد زن می تواند مهریه خود را از پدر شوهر مطالبه کند ؟ آیا در حال حاضر مجازات حبس برای مهریه وجود دارد ؟ نه نمی تواند . خودش موظف است مهریه را پرداخت نماید. شوهر می تواند درخواست اعسار دهد و قسط بندی کند . اگر به صورت نقدی یا اقساط پرداخت ننماید امکان حبس ایشان وجود دارد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .