آیا کمک هزینه مسکن مشمول کسر حق بیمه است ؟


شهروز : آیا کمک هزینه مسکن کارگران مشمول حق بیمه هست یا خیر و اگر هست چرا بیمه لیست را بدون در نظر گرفتن حق بیمه مسکن قبول می کند ؟ بله مشمول است . سیستم مدتی ممکن است دچار اشکال شود ول همیشگی نیست . در هر صورت دیر یا زود تامین اجتماعی می فهمد و حق بیمه به همراه جریمه آن وصول می شود.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .