تقسیم ارث قبل از فوت


علیجان : پدر بنده بعد از فوت مادرم، ازدواج کردند.می خواستم بدانم پدر من دقیقا باید چه اقدامی بکنند که به همسر جدید ایشان و دخترشان، بعد از خدایی نکرده فوتشان، چیزی نرسد. منظور بنده، متن درخواست قابل طرح در دفتر اسناد رسمی است که مثلا تهیه کند که کلیه اموال منقول و غیرمنقول پدرمان، تا زمان زنده بودن، در اختیار خودشان و بعد از آن فقط به فرزندان اصلی برسد و لاغیر  ! چه متنی باید نوشت که جای ماده تبصره و سواستفاده آن زن را باز نگذارد. و با توجه به اینکه ما مشخصات دقیق دارایی ها را نداریم، آیا میتوان این مدرک را به صورت کلی تهیه و در دفترخانه آماده کرد؟
1.     باید اموالش را قبل از فوت به نام فرزندانش سند بزند و البته می توانید صلح نامه ای تهیه کنید که تا زمان حیاتش از منافع اموالش خودش استفاده کند و خریداران حق فروش اموال را نداشته باشند.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .