اطلاع یافتن از ممنوع المعامله بودن فرد


تاجمیر ریاحی : چگونه می توان از ممنوع المعامله بودن یک شخص حقیقی مطلع شد؟ به ادارت ثبت اسناد و امکلاک کشور مراجعه کرده و استعلام نمائید.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .