بیمه بیکاری به علت کرونا


صلاحی : به دلیل شیوع بیماری کرونا بیکار شدم . آیا می توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم ؟ بله  بیمه بیکار به شما تعلق می گیرد.  اخراج شما مصداق مفاد تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری است که می گوید:  بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ، آتش سوزی و... بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .