تماس با پلیس برای پرداخت حقوق


صبا شاه آبادی : آیا مرکزی که حقوق من را نمی دهد با پلیس تماس گرفته بیاید آیا در روند حقوق و.. من تاثیر دارد . آیا تماس با پلیس برای گرفتن حقوق درست است یا خیر ؟ یا وزارت کار ؟ یا هر دو ؟ اصلا ربطی به پلیس ندارد . باید صرفا از طریق اداره کار اقدام کنید.


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .