ازکارافتادگی با بیماری مادرزادی


علیرضا: سلام خسته نباشید! دوست من استخدام جایی شده هست مدت چند ماه و اون یک بیماری مادر زادی دارد اما از ترسش به تامین اجتماعی و کارفرما نگفته است. حال تکلیف چیست ؟ اگر یهو از کار افتاده شود بابت بیماری مادر زادی و مخفی کرده تامین اجتماعی به او حقوق می دهد ؟ کارفرما می تواند شکایت کند ؟ نه ! کمیسیون پزشکی بیماری مادزادی را متوجه می شود و مستمری ازکارافتادگی را برقرار نمی کند. اگر به فرض محال متوجه نشود کارفرما با جریمه چند صد میلیونی مواجه می شود.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .